fbpx

Urmăriți videoclipurile Spotlight pentru a afla mai multe despre cele mai recente îmbunătățiri ale ETABS v20.0.0.

Model Structural

Liniile de ajutor au fost introduse pentru modelarea rapidă a fâșiilor de calcul, dispunerea tendoanelor și generarea ochiurilor de placă. Liniile de ajutor pot fi desenate, editate pe ecran sau generate automat de-a lungul liniilor caroiajului.
O noutate o reprezintă generarea automată a ochiurilor de placă utilizând caroiajul și liniile de ajutor sau desenarea manuală. Ele pot fi folosite pentru aplicarea încărcărilor utile in analiza tipurilor de încărcări. De asemenea, pot fi utilizate pentru a extrage deformațiile din plăci și presiunea din sol.
Posibilitățile de eliberare a momentului și forței tăietoare pot fi acum specificate de-a lungul unor linii dintr-un obiect de tip placă. Articulațiile plastice pot fi specificate doar la capetele obiectelor de tip placă.
Comportamentul dependent de timp al betonului a fost adăugat pentru codul AS3600-2018, incluzând curgerea, dilatarea și rigiditatea dependentă de vârstă. Factorii de scalare pot fi acum aplicați proprietăților dependente de timp ale materialelor, precum curgerea lenta, dilatarea și rigiditatea – permițând mai mult control aspura analizei pentru situațiile speciale.

Încărcări

Ipoteza de Incarcari Utile este acum disponibil ca tip de încărcare, permițând atribuirea manuală a încărcărilor utile pe diferite zone ale structurii care vor fi variate automat în diferite combinații de încărcări pentru a determina răspunsul maxim. Ipoteza de încărcare, incluzând ipoteze de încărcări generate automat (Auto-Pattern Loading), poate fi acum atribuită plăcilor. Opțiune Auto-Pattern Loading creează automat multiple ipoteze de încărcări din încărcările utile aplicate pe plăci, pentru fiecare ochi de placă.
Generarea automată a încărcării din vânt a fost adăugată pentru codurile AS/NSZ 1170.2:2021.
Încărcările gradientului de temperatură pot fi acum atribuite elementelor de tip bară și placă, reprezentând o schimbare de temperatură în adâncime care cauzează încovoiere.

Analiză

Noi opțiuni pentru analiza pe faze de execuție sunt acum disponibile pentru a modifica rigiditățile aplicate elementelor de tip bară și placă, și la capetele barelor. Aceste operațiuni pot fi aplicate grupurilor sau elementelor individuale.
Viteza de analiză a fost îmbunătățită pentru cazurile de încărcare din analiza neliniară de tip time-history (FNA) care au un număr mare de elemente de legătura liniare neamortizate, precum radierul pe mediu elastic.

Dimensionare

Generearea de rapoarte pentru dimensionarea plăcilor post tensionate a fost îmbunătățită cu afișări tabelare și grafice ale capacătății la fiecare punct din fâșia de calcul, precum și afișări în formă tabelară pentru pre-compresiune din cauza Post-Tensionării de-a lungul fâșiilor.

Proiectare pe bază de performanță

Articulațiile neliniare pot fi acum generate automat pentru riglele de cuplare conform ASCE 41, Tabel 10-19 pentru elementele cu control asupra încovoierii și Tabel 10-20 pentru elementele care necesită control la forfecare.

Materialul utilizat pentru barele de armătură specificat de utilizator este acum disponibil pentru definirea armăturii verticale și orizontale din perete.

Modelul histeretic poate fi acum specificat pentru diferite tipuri de articulații generate automat la elementele de tip bară.

Integrarea cu Perform 3D

Grafică


Tabele din baza de date

Schimbul de date

Fișierele EXR pot fi acum importate și exportate direct între ETABS și produsele CSi SAP2000 și SAFE. Anterior, această opțiune utiliza CSiXRevit ca intermediar.

API–Interfața de programare a aplicațiilor

Funcțiunile API au fost adăugate sau îmbunătățite pentru accesarea codului de proiectare pentru elementele din beton SP 63-13330-2021, Eurocod 3-2005 pentru proiectarea structurilor metalice și NTC 2008/2018.