fbpx

Comparație de configurații ETABS

ETABS este disponibil în 3 configurații:: Plus, Nonlinear, și Ultimate

Interfața de utilizarePlusNonlinearUltimate
O fereastră, Vizualizări multiple
Grafică avansată
ModelarePlusNonlinearUltimate
Șabloane integrate
Moduri de vizualizare
Vizualizarea modelului analitic
Vizualizarea modelului fizic
Sistem de axe
Instrumente de desen
Snap inteligent
Linii arhitecturale de ghidaj
Planuri și elevații
Vederi în planuri și elevații
Elevații detaliate
Editare interactivă
Opțiuni de discretizare
Discretizare bazată pe obiect
Discretizare personalizată
Reazeme liniare
Elemente structuralePlusNonlinearUltimate
Turnuri
Grinzi, stâlpi, contravântuiri
Caracteristici ale secțiunii
Elemente de suprafața (pereți, planșee, rampe)
Diafragme
Nuclee centrale
Elemente de tip Pier și rigle de cuplare
Elemente de legătură
Diafragme de nivel
Articulații neliniare
Element de cadru cu articulații plastice, cu un singur grad de libertate
Articulații plastice izotrope PMM
Articulații plastice parametrice PMM
Fiber Frame Hinges
Fiber Wall Hinges
Modelarea articulațiilor ca legături interne (FNA)
Element neliniar de tip membrană multi-strat
Elemente de legătură neliniare: Gaps and Hooks
Elemente de legătură neliniare – articulații plastice, amortizori, izolatori
Modelarea automată a contravântuirilor nesusceptibile la flambaj
Friction-spring hysteretic damper and bilinear Maxwell oil damper property
Dimensionare pe fâșii pentru elemente de suprafață
Fâșii dimensionate general
Fâșii dimensionate automat
Post-tensionare
Plan general și pe fâșii
ÎncărcăriPlusNonlinearUltimate
Încărcări generate automat pe bază de coduri integrate
Seism
Vânt
Încărcare punctuală, liniară, de suprafață și din temperatură
Încărcări distribuite pe fațade
Reducerea încărcărilor din exploatare
Încărcări din vânt pe structură deschisă
Scheme de încărcare
Încărcări din tensionare și pierderi de tensiune
AnalizăPlusNonlinearUltimate
Motor de analiză SAPFireTM
Metoda de analiză Eigen
Metoda de analiză Ritz
Analiză pe 64 biți cu multiple nuclee
Analiză dinamică
Spectru de răspuns
Analiză de tip time-history
Analiză prin integrare directă time-history
Analiză P-Delta
Analiză la flambaj
Pushover
Analiză pe faze de executie
O singură fază de la faza inițială
Schimbare de secțiune
Faze de execuție multiple
Analiză bazată pe rigiditate dependentă de timp
Curgere lentă și contracție
Cazuri și combinații de încărcări
Actualizare automată a analizei în funcție de actualizarea modelului
Analiză Neliniară
Analiza Neliniară Rapidă (metoda Wilson)
Analiză neliniară prin integrare directă de tip time-history
Analiză neliniară de material – elemente liniare, articulații, legături interioare
Neliniaritate geometrică (deplasări mari)
Proiectare bazată pe performanțăPlusNonlinearUltimate
Analiză neliniară rapidă
Articulații neliniare în diafragme generate automat în funcție de condițiile de armare
Modele din beton și oțel (confinate sau neconfinate)
Articulații bazate pe performanță structurală și proceduri conform ASCE 41-13
Modele din beton și oțel fibră pentru diafragme și stâlpi
Rapoarte de capacitate portanta și rapoarte pentru evaluarea rapidă a performanței
Rezistența materialelor ca și criteriu de evaluare al raportului de capacitate portantă
Opțiuni histeretice pentru articulații neliniare
Opțiuni pentru rigiditatea histerezis si reducerea rezistenței
Opțiune de analiză dinamică de tip Push-Over pentru modele complexe
Deplasări împiedicate pentru evaluarea tensiunilor
Afișarea mediei răspunsurilor în urma rulărilor multiple de time-history
Dimensionare și optimizarePlusNonlinearUltimate
Cadre metalice
Cadre din beton
Stâlpi și grinzi compozite
Diafragme
Grinzi din oțel
Proiectarea elementelor de tip placă, bazată pe analiza fâșiilor
Proiectarea elementelor de tip placă, bazată pe MEF
Verificarea la străpungere
Verificare la post tensionare
Vizualizarea și afișarea rezultatelorPlusNonlinearUltimate
Controlul unităților de măsură
Vizualizarea deformatelor
Eforturi în placă și tensiuni pe contur
Reacțiuni
Opțiune de vizualizare tabelară
Secțiuni în plăci și diafragme
Animație video
Opțiuni de randare
Generare rapoartePlusNonlinearUltimate
Generarea rapoartelor
UneltePlusNonlinearUltimate
Optimizarea secțiunilor
Interfață de Programare a Aplicației (API)
Import și ExportPlusNonlinearUltimate
Compatibilitate de import/ export din fișiere de tip CAD, CIS/2, IFC, SDNF
Building Information Modeling
Compatibilitate CSiXRevit

Alegeți cea mai viabilă soluție pentru integrarea tuturor etapelor procesului de proiectare.

Solicitarea ta a fost trimisa cu success

A apărut o eroare la încercarea de a trimite solicitarea dvs. Vă rugăm să încercați din nou.

CSi România va utiliza informațiile pe care le furnizați în acest formular pentru a vă contacta și pentru a oferi actualizări și marketing.