fbpx

[Interviu] Viorel Popa, conf. dr. ing. UTCB: Care sunt direcțiile învățământului superior de construcții, cum contribuie AICPS la dezvoltarea inginerilor și care sunt beneficiile sistemelor CSi

Prețuri
02/12/2020
[Interviu] Dr. ing. Mihai Pavel: Ce înseamnă profesia de inginer proiectant de structuri, care este rolul asociațiilor profesionale și ce proiecte există în ingineria civilă
26/01/2021
Show all

[Interviu] Viorel Popa, conf. dr. ing. UTCB: Care sunt direcțiile învățământului superior de construcții, cum contribuie AICPS la dezvoltarea inginerilor și care sunt beneficiile sistemelor CSi

Foto by Freepik

Viorel Popa este conferențiar universitar în cadrul Universității Tehnice de Construcții București (UTCB). Între 2016-2020, el a ocupat funcția de decan al Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole. Acesta este implicat în diverse proiecte naționale și internaționale, fiind membru fondator Encipedia și membru al Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri din România.

Pentru început, spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră
Sunt inginer constructor specializat în ingineria structurilor pentru clădiri, am obținut licența la Universitatea Tehnică de Construcții București în anul 1999. În prezent, sunt cadru didactic la aceeași instituție de învățământ superior.

Ce v-a determinat să alegeți domeniul construcțiilor?
Chemarea către inginerie poate fi observată încă din preocupările din copilărie. Am ales însă domeniul construcțiilor în mod conjuctural: în anii ’90, în plină criză economică în România, industria construcțiilor era printre puținele care mai funcționau.

De ce considerați că este importantă profesia de proiectant structuri pentru viața de zi cu zi?
Industria construcțiilor este foarte importantă pentru dezvoltarea economică mondială. Proiectarea face ca această industrie să fie eficientă și să asigure calitatea în acord cu așteptările utilizatorilor. În particular, proiectarea structurilor are impact major asupra siguranței acestora.

Spre ce se îndreaptă învățământul superior, cu precădere cel din domeniul construcțiilor?
Greu de evaluat, deoarece așteptările societății asupra învățământului superior în ansamblu sunt în schimbare. Învățământul superior de construcții trebuie să contribuie la dezvoltarea societății în ansamblu și, în particular, a industriei construcțiilor, prin pregătirea inginerilor și inovare tehnică. Râmâne de văzut dacă acest rol al învățământul tehnic de construcții se va reflecta și în cadrul legal și normativ din educație.

De ce este nevoie de cursuri postuniversitare pentru inginerii care au terminat facultatea?

Interacțiunea dintre profesioniștii din domeniu este indispensabilă pentru asigurarea unui nivel tehnic ridicat. Soluțiile tehnice utilizate, cadrul legal și normativ, precum și cerințele ale utilizatorilor sunt în continuă schimbare. Pentru a fi performanți, trebuie să ne adaptăm acestor schimbări. Dialogul profesional este cea mai bună cale către inovare, către aprofundarea înțelegerii fenomenelor.

Care sunt beneficiile principale pe care le oferă cursurile realizate de AICPS în parteneriat cu CSi România la care veți participa?
Masa rotundă este organizată pentru a favoriza înțelegerea comună a preocupărilor profesionale, schimbul de idei și cunoașterea reciprocă. Sunt sigur că va fi și o dezbatere tehnică vie.

Ce este AICPS (Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri) și ce obiective vizează
aceasta? De ce este nevoie de o asociație profesională de acest tip?

AICPS este spațiul comun de interacțiune între profesioniștii din ingineria structurilor din România. AICPS reprezintă vocea comună a inginerilor structuriști în relația cu partenerii instituționali externi (instituții publice, asociații profesionale), dar și cu societatea, în ansamblul ei. AICPS este o asociație cu preocupări constante pentru îndeplinirea așteptărilor societății față de inginerii proiectanți de structuri.

Ce beneficii și avantaje are un membru al asociației AICPS?

Principalul beneficiu este acela de a face parte dintr-o elită profesională.  AIPCS se constituie într-o platformă comună de dialog și informare, în sprijinul activității lor curente a membrilor săi.

Știm că sunteți implicat în proiectul EnciPedia.org, enciclopedia în inginerie civilă. Cum s-a
născut acest proiect și care sunt scopurile sale principale?

Encipedia.org este resursă deschisă de informare și interacțiune între profesioniștii din ingineria structurilor din România. Am avut ideea de coopera cu colegul meu Mihai Pavel pentru a realiza o resursă de informare pentru inginerii proiectanți. Mihai a susținut că o astfel de resursă nu poate fi decât online. Așa s-a născut Encipedia.org în anul 2012, ca un proiect de voluntariat implementat într-o perioadă de șase luni de la inițiere. Îi mulțumesc lui Mihai pentru cooperare.

La final, vrem să aflăm părerea dumneavoastră despre softurile CSi. Cum se deosebesc acestea
de alte produse similare din piață și care sunt beneficiile lor?

Din punct de vedere tehnic, softurile CSI pentru clădiri sunt atractive datorită adaptării cadrului general al Metodei elementului finit la specificul structurilor pentru clădiri prin abordări inginerești, simplificatoare. Acestea fac ca modelarea să fie rapidă și facilă, iar rezultatele să prezinte un grad bun de încredere. Atenție însă, rezultatele se obțin pe modele inginerești care simplifică obiectul analizat. Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare!